Velforeningen | Næringsforeningen | Båtforeningen | Grupper og andre arrangører | Historie og severdigheter

Styret

 

Leder:

Britt Sørensen

Nestleder:

Håvard Rudskjær

Sekretær:

Mette Kristine Sand

Styremedlemmer:

Markus Wallin
Sondre Walmann
Synnøve Larsen

Kasserer:

Hege Alm

Vara:

Hedvig Krogsbøl
Eirin Støen

Regnskap:

Helge Skudal

Revisor:

Knut Hellenes

Valgkomité:

Dag Jensen
Finn Hansen
Espen Komnæs

Nevlunghavn Vel 
REKA